Żniwa na Podhalu, 50 x 60
Za stodołą
Wśród pól, 50 x 70
Wiejska chata II, 40 x 50
Paw, 40 x 50
Morze, 120 x 60

Pejzaż